Poznajmy się lepiej

Od ponad dekady zajmujemy się diagnostyką psychologiczną i pedagogiczną oraz wspomaganiem rozwoju umiejętności poznawczych dzieci i młodzieży. Naszym celem jest podnoszenie poziomu rzetelnej wiedzy specjalistów - psychologów, pedagogów-diagnostów, terapeutów i logopedów oraz rodziców pacjentów, na temat nowoczesnych metod diagnozowania różnego typu zaburzeń rozwojowych oraz wspieranie Was w prowadzeniu skutecznych terapii.

dr Urszula Sajewicz-Radtke

Psycholog – specjalista psychologii klinicznej, dyplomowany psycholog edukacji. Ekspertka z zakresu diagnozy psychologicznej i wspomagania rozwoju kompetencji poznawczych.
Specjalizuje się zarówno w tworzeniu autorskich narzędzi badawczych, jak i ich praktycznym stosowaniu w obszarze diagnostyki psychologicznej. Od kilkunastu lat kieruje pracą zespołów badawczych realizując obowiązki Dyrektora naukowego Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.
Psycholog, terapeuta, mediator Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku.

dr Bartosz M. Radtke

Psycholog – specjalista psychologii klinicznej, dyplomowany psycholog edukacji. Ekspert z zakresu diagnozy psychologicznej i psychometrii. Specjalizuje się zarówno w tworzeniu autorskich narzędzi badawczych (blisko trzydzieści testów psychologicznych i pedagogicznych), jak i adaptacji narzędzi zagranicznych. W latach 2006–2008 koordynator Pracowni Metod Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dyrektor Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych oraz  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza” w Gdańsku.

dr Aleksandra Lewandowska-Walter

Współautorka naszego bloga

Psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką relacji w rodzinnie w sytuacji kryzysowej w ujęciu teorii systemowych. Prowadzi badania dotyczące m.in. więzi uczuciowych dzieci z rodzicami doświadczającymi konfliktu małżeńskiego oraz relacji w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem w sytuacji rozłąki z rodzicem. 

mgr Katarzyna Krempla-Patron

Współautorka naszego bloga

Neurologopeda oraz właściciel Centrum Terapii Neurologopedycznej- CTN w Gdańsku. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neurologopedycznej dzieci niemówiących. Zwolenniczka całościowego spojrzenia na dziecko oraz dostrzegania różnych form komunikacji. Prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną zarówno w formie werbalnej, jak i niewerbalnej. Od kilku lat kieruje pracą zespołu terapeutów, zapewniając Pacjentom w Centrum kompleksową terapię- w zakresie neurologopedii, integracji sensorycznej i fizjoterapii. Jest autorką artykułów naukowych poruszających tematykę rozwoju mowy dziecka, a także trudności w nabywaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.

mgr Paulina Siekierska

Współautorka naszego bloga

Psycholog, dyplomowany coach i nauczyciel. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z młodymi ludźmi w roli psychologa i nauczyciela w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Jako nauczyciel psychologii w programie Matury Międzynarodowej IB koordynowała różne programy rozwojowe i profilaktyczne. Współpracuje ze szkołami oraz organizacjami prowadząc warsztaty z budowania odporności psychicznej w oparciu o trening uważności (mindfulness). Prowadzi prywatną praktykę, gdzie wspiera młodych ludzi w lepszym radzeniu sobie ze stresem i wyzwaniami.

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

Współautorka naszego bloga

Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Adiunkta w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu psychoterapii.

Związana jest również z Centrum Diagnozy Terapii.

Zaangażowana w projekt „Przystanek Mama”, dotyczący problemu depresji poporodowej.

dr Tamara Walczak-Kozłowska

Współautorka naszego bloga

Adiunkta w Zakładzie Neuropsychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Psycholożka–diagnostka w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Neuro-THERA-Med oraz w Fundacji na rzecz Dziecka i Rodziny FAScynacje.

mgr Anna Lubomirska

Współautorka naszego bloga

Psycholog, w trakcie studiów doktoranckich na Oslo Metropolitan University. Obecnie tworzy skalę do badania przesiewowego pod kątem autyzmu dzieci w wieku przedszkolnym.

Od wielu lat jest terapeutą i trenerem w Specjalnym Przedszkolu dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Przez 6 lat była dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IWRD, obecnie zajmuje się tam diagnozą i instruktażem dla rodziców.

Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania u dzieci z autyzmem dla nauczycieli i terapeutów na terenie całego kraju, jak i superwizje w ośrodkach zajmujących się terapią dzieci z autyzmem.

Przetłumaczyła na język polski „Teaching conversation to children with autism: scripts and script fading” oraz częściowo “Activity schedules for children with autism” autorstwa P.Krantz I L.McClannahan. Współutorka kilku scenariuszy odcinków do platformy edukacyjnej Kwadrans dla terapii oraz publikacji z zakresu terapii autyzmu i zachowań społecznych.

mgr Bartosz Karcz

Współautor naszego bloga

Psycholog, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS, badacz, psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej.

Zajmuje się tematyką wspomagania i trudności w rozwoju człowieka na przestrzeni życia, prowadzi badania z zakresu mentalizacji, przywiązania, wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego, komunikacji w rodzinach i problematyką rozwoju okresu adolescencji.

Współpracuje z Centrum Terapii Depresji  w Gdyni, MOPS Gdynia, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na terenie Trójmiasta i okolic.

Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, rozwoju grup i zespołów, rozwoju człowieka na przestrzeni całego życia.

Prowadzi prywatną praktykę w Gdańsku.

dr Paulina Pawlicka

Współautorka naszego bloga

Psycholożka, adiunkt w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Uniwersytecie Gdańskim; absolwentka Szkoły Trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwoju człowieka, dwujęzyczności oraz warsztaty dotyczące różnorodności, zmiany społecznej oraz tożsamości kulturowej i narodowej.

Jednym z jej zainteresowań naukowych i praktycznych jest psychologia edukacji, a w tym dwujęzyczność oraz rozwój sprawności poznawczych i językowych w kontekście edukacji dwujęzycznej w Polsce.

dr Anna Budzińska

Udzieliła wywiadu do artykułu “Dziecko z autyzmem w szkole” 

Doktor nauk humanistycznych, psycholog.

Twórca i  dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, placówki będącej repliką PCDI w USA, która  od 2005 roku zajmuje się wszechstronną pomocą osobom z autyzmem i ich rodzinom, uczy  i szkoli  specjalistów z kraju i Europy.

Współautorka platformy edukacyjnej „Kwadrans dla terapii”, wykładowca akademicki, wykłada na studiach dziennych i podyplomowych na UG i GUMED, autorka wielu artykułów naukowych oraz publikacji praktycznych wspomagających pracę terapeutów.

Uczestniczyła i prezentowała wyniki własnych badań na wielu konferencjach w Polsce, Europie i w USA

dr hab. Łucja Bieleninik, prof. UG

Profesor w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownik naukowy w NORCE S.A. w Bergen. Zajmuje się oceną skuteczności psychologicznych i niefarmakologicznych metod interwencji w dziedzinie zdrowia psychicznego. Autorka monografii „Dzieci urodzone przedwcześnie w percepcji matek”, współredaktorka książki „Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin. Teoria i praktyka”, „Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii” oraz ponad 40 publikacji naukowych. Promuje podejmowanie decyzji w oparciu o evidence-based medicine. Współautorka meta-analizy na temat osiowych symptomów autyzmu (Plose One), efektywności muzykoterapii u wcześniaków (Pediatrics) oraz muzykoterapii u pacjentów ze schizofrenią (Cochrane). Laureatka Nagrody im. Andrzeja Malewskiego (2018), Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców (2018) oraz Nagrody Teofrasta (2012). Zaangażowana w międzynarodowe projekty dotyczące oceny efektywności muzykoterapii u dzieci z autyzmem (TIME-A, 2012-2017) oraz muzykoterapii u wcześniaków i ich rodziców (LongSTEP, 2018-2022).

Newsletter

Dołącz do naszego newslettera i uzyskaj dostęp do
unikalnej wiedzy w zakresie trudności rozwojowych

Zapisując się do newslettera akceptujesz warunki wynikające z naszej polityki prywatności

Obróć ekran, aby
przeglądać stronę