Polityka Prywatności

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych – Bartosz M. Radtke z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 5A poziom 1, 80-239 Gdańsk.

1.2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać zarówno korespondencyjnie jak i mailowo przez adres email kontakt@trudnoscirozwojowe.pl.

2. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZBIERAMY

2.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników, przysługują im następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio Użytkownik wyraził taką zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczące narusza RODO.

2.2. Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z administratorem pod adresem kontakt@trudnoscirozwojowe.pl

3. SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH

PRZETWARZANIE LOGÓW SERWERA

3.1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

3.2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas zdarzeń i zapytań, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej, jeżeli została ona wywołana przez linka, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy komunikacji przeglądarki z serwerem.

3.3. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie i występujących błędów. Tego rodzaju statystyki nie identyfikują Użytkownika.

3.4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerach firmy Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych – Bartosz M. Radtke i dane te są przetwarzanie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodność z przepisami zapewniona jest za pomocą zawartej odpowiedniej umowy zawartej z tą firmą.

3.5. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z adresami email subskrybentów newslettera i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników – poza wyjątkowymi sytuacjami konieczności ochrony praw i wolności użytkowników, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych – Bartosz M. Radtke lub stron trzecich.

3.6. Podanie danych związanych z logami serwera jest konieczne dla świadczenia usługi i wykonywane jest automatycznie.

4. DOSTARCZANIE NEWSLETTERA INFORMACYJNEGO

4.1. Jeżeli Użytkownik podał swój adres email w celu otrzymywania newslettera, tym samym wyraził zgodę na przesyłanie na adres e-mail informacji o nowościach i artykułach na stronie trudnoscirozwojowe.pl.

4.2. Zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej Użytkownik może w każdej chwili wycofać. Możliwe jest to z poziomu każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter poprzez kliknięcie w specjalny link pozwalający na anulowanie subskrypcji. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania korespondencji drogą mailową. Sprzeciw wobec takiego przetwarzania Użytkownik może złożyć poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@trudnoscirozwojowe.pl

4.3. Podanie danych osobowych w zakresie tego celu jest dobrowolne.

5. KONTAKT E-MAILOWY

5.1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swoje dane zawarte w treści wiadomości.

5.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest konieczność podjęcia przez Administratora działań w odpowiedzi na inicjatywę kontaktu ze strony Użytkownika. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne, aby Administrator mógł skontaktować się z Użytkownikiem.

5.3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi w ramach tego rodzaju kontaktu przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika, a treść korespondencji podlega archiwizacji i może być przetwarzana na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa systemów poczty elektronicznej oraz na dochodzeniu roszczeń.

6. ODBIORCY DANYCH

6.1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu dostarczania i obsługi strony internetowej. Takim podmiotem jest pro science Natalia Osica z siedzibą przy ul. Targowej 15/110 (03-727) w Warszawie, który obsługuje stronę internetową, oraz firma home.pl S.A, od której wynajmowany jest serwer.

6.2. Dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów lub innym osobom, także w przypadkach prawem przewidzianych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2021 r. Może być aktualizowana. Informacje o istotnych aktualizacjach Polityki Prywatności osoby zarejestrowane otrzymają mailem.