Muzykoterapia u wcześniaków

Czy muzyka może wspomagać rozwój dziecka?

Afazja ruchowa – trudna do zdiagnzowania trudność rozwojowa

Czy możliwe jest diagnozowanie afazji ruchowej łącznie z niepełnosprawnością intelektualną? Czy przy afazji ruchowej warto pochylić się nad potencjalną dysleksją dziecka?

afazja

Niewerbalny pomiar inteligencji

Jak zmierzyć możliwości intelektualne osób, które borykają się z zaburzeniami komunikacji językowej bądź w ogóle nie są w stanie porozumiewać się za pomocą mowy?

Specyficzne zaburzenie językowe (SLI/DLD) a dysleksja

Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci nie zawsze oznaczają dysleksję, choć najczęściej tak są interpretowane.

trudności

Obróć ekran, aby
przeglądać stronę