Zdiagnozuj zaburzenia w pierwszych latach życia

Zaburzenia rozwojowe nie pojawiają się nagle, z dnia na dzień. Już w pierwszych miesiącach życia możemy zaobserwować wczesne sygnały zapowiadające konkretne zaburzenia.

Zaburzenia

"Kim chciałbyś być?", odpowiedział: "Nikim"

Dysleksja, nadpobudliwość, problem z koncentracją uwagi i inne trudności w uczeniu się – jest metoda, która pomoże twojemu dziecku lepiej funkcjonować.

dysleksja nadpobudliwość Metoda Feuersteina

Każde dziecko ma szczególną strukturę intelektu

W diagnostyce inteligencji najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem nie jest ocena poziomu sprawności, ale adekwatna, trafna ocena struktury intelektu. Aby to było możliwe, trzeba sięgać po aktualne narzędzia, które uwzględniają wiele dodatkowych zmiennych związanych z rozwojem dziecka.

Obróć ekran, aby
przeglądać stronę